Skip to main content

Dansk Phd-reform utvärderad

Published Mar 08, 2017

Tio år efter det att en panel ledd av professor Sverker Sörlin år 2006 föreslog en reform av dansk forskarutbildning och en fördubbling av dess volym har reformen nu utvärderats. Resultaten är mycket goda. Sverker Sörlin säger i en kommentar att han är mycket nöjd med resultatet men han tycker att humaniora och samhällsvetenskap prioriterats för lågt. Sådana kunskaper behövs för att bevara "rationalitet och upplysning" särskilt i vår tid.  Läs mer här!

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Mar 08, 2017