Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Linus Salö har tilldelats Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område

Published May 07, 2019

Under Språkrådsdagen delades Erik Wellanders pris ut till Linus Salö för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang. Läs mer om priset här  och här !