Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Adelina Rabenius

Profilbild av Adelina Rabenius

DOKTORAND

Detaljer

Arbetar vid

GENTEKNOLOGI

Adress
TOMTEBODAVÄGEN 23A

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Människans genom består av 3 miljarder baspar av vår genetiska kod - A, T, C och G, i varje cell i kroppen. Hur kan denna omfattande genetiska kod regleras så exakt, att den producerar alla distinkta celltyper vid rätt tid och plats i kroppen?

Jag undersöker hur genomet regleras i hälsa och sjukdom. År 2020 tog jag examen som civilingenjör i medicinsk bioteknik från KTH (M.sc). Sedan dess har jag intresserat mig för hur regulatoriska DNA-regioner (t.ex. promotorer och enhancers) och DNA-protein-interaktioner (t.ex. samordningen av RNA-polymeras) avgör cellens öde.

I min avhandling undersöker jag hur differentiering, stressrespons och sjukdomsprogression påverkar det transkriptionella programmet. Mer specifikt studerar jag den genomiska regleringen av diffrentierande blodstamceller, celler som exponeras för högre temperaturer och cancercellers respons på läkemedelsbehandlingar.

Jag har ett särskilt intresse för cancerforskning och använder sekvenseringstekniker (mRNA-seq, ATAC-seq, PRO-seq) och fluorescerande mikroskopering för att studera cellers respons på cancerläkemedel. Denna forskning kan förhoppningsvis leda till bättre och mer precisa cancerbehandlingar i framtiden.

Mitt övergripande mål är att belysa mekanismerna bakom den noggranna regleringen av vår omfattande genetiska kod vid både hälsa och sjukdom.

För mer information, vänligen besök molecular genomics lab vid KTH:

https://www.kth.se/gte/research/molecular-genomics-1.1041856

Eller kontakta mig via LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/adelina-rabenius-0a2937192

Publikationer:

- A Rabenius et al., Quantifying RNA synthesis at rate-limiting steps of transcription using nascent RNA-sequencing data, STAR Protocols, 2022. 


Kurser

Bioinformatik (BB2441), assistent | Kurswebb

Bioinformatik (CB2442), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom bioteknik, grundnivå (BB103X), lärare | Kurswebb

Singelcell och spatiell transkriptomik-dataanalys (CB204V), lärare | Kurswebb

Tillämpad genteknologi (BB2255), assistent | Kurswebb

Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys (CB2040), lärare | Kurswebb

Profilbild av Adelina Rabenius