Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Agnes Axelsson

Profilbild av Agnes Axelsson

Om mig

Hej! Mellan juni 2018 och november 2023 jobbade jag som doktorand på avdelningen för tal, musik och hörsel (TMH). Mellan november 2023 och slutet av december 2023 jobbade jag som forskare på samma plats. Min huvudhandledare var Gabriel Skantze.

 Jag jobbade med lite olika saker inom hur sociala robotar kan interagera och kommunicera med människor, och mitt fokus är hur ett scenario där roboten presenterar skiljer sig från en öppen konversation. Vad betyder åhörarens reaktioner eller avsaknad av reaktioner för hens förståelse för robotens presentation? I min doktorsavhandling tog jag upp frågor om detta och hur man kan bygga presenterande system som tar hänsyn till publikens reaktionsbeteende.


Kurser

Ljud (DT1175), assistent | Kurswebb

Multimodala interaktioner och gränssnitt (DT2140), assistent | Kurswebb

Projekt i konverserande system (DT2151), assistent | Kurswebb

Språkteknologi (DD2417), assistent | Kurswebb

Profilbild av Agnes Axelsson