Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Christer Fuglesang

Profilbild av Christer Fuglesang

PROFESSOR

Detaljer

Adress
Teknikringen 8

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är professor i Rymdfart sedan april 2017, efter att ha varit adjungerad professor i fyra år på "secondment" från European Space Agency.

Jag är föreståndare för KTH Rymdcenter sedan det bildades 2014.

Min forskning handlar om partiklar i rymden. Strålning på rymdstationenen ISS och studier av ultra-högenergetisk kosmisk strålning i ett stort internationellt project, JEM-EUSO. Målet är att få upp en stor detektor för detta på den internationella rymdsationen ISS om några år.

Jag är ansvarig för AeroSpace Master program. Inom det undervisar jag en kurs: Human Spaceflight, SD2905.

Jag har dels kontor på Alba Nova hos Partikel & astropartiklefysikgruppen på plan 5, dels på Teknikringen 8, rum 6315.


Kurser

Bemannad rymdfart (SD2905), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå (SA115X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom rymdteknik, avancerad nivå (SD291X), examinator | Kurswebb

Rymdteknisk systemintegration, del 1 (SD2920), examinator | Kurswebb

Rymdteknisk systemintegration, del 2 (SD2925), examinator | Kurswebb

Tillämpad modern fysik (SH1015), lärare | Kurswebb

Profilbild av Christer Fuglesang

Publikationer

Publikationslista