Hoppa till huvudinnehållet

Gunnar Karlsson

Profilbild av Gunnar Karlsson

PROFESSOR, VICE AVDELNINGSCHEF

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 33
E-post

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik samt chef för Avdelningen för nätverk och systemteknik.

Mer information finns på min engelskspråkiga hemsida. 


Kurser

Cybersäkerhetsingenjörens roll i samhället (DD2303), lärare | Kurswebb

Datakommunikation och datornät (EP1100), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Datornät (EP111U), examinator | Kurswebb

Datorsystem (EP121U), examinator | Kurswebb

Etisk hackning (EP283U), lärare | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot cybersäkerhet (DA237X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå (DA235X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå (DA233X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå (DA236X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA231X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA239X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot inbyggda system, avancerad nivå (DA248X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (DA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datateknik, avancerad nivå (DA250X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (EA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot information och nätverksteknologi, avancerad nivå (EA260X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot kommunikationssystem, avancerad nivå (EA246X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå (IA150X), examinator | Kurswebb

Individuellt projekt i nätverkssystem (EP2800), examinator | Kurswebb

Introduktion till datorsystemteknik (EP1200), lärare | Kurswebb

Koncentrerat projekt i nätverkssystem (EP2810), examinator | Kurswebb

Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 (FEP3316), examinator | Kurswebb

Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 2 (FEP3317), examinator | Kurswebb