Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Annica Gullberg

Profilbild av Annica Gullberg

Universitetslektor

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Om mig

Jag tillhör forskningsgruppen för naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och är docent i biologi med ämnesdidaktisk inriktning. Min forskning handlar om olika ämnesdidaktiska aspekter som påverkar lärandet i naturvetenskapliga ämnen och i teknik.  I det nuvarande forskningsprojektet är jag speciellt intresserad av att undersöka emotioners roll vid lärande i laborationer och praktiskt arbete.  "I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer", 2022-2024, finansierat av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001). https://gender.uu.se/forskning/projekt/i-jakt-pa-materiens-betydelse-/. I detta forskningsprojekt, och tidigare projekt som jag deltagit i, är genusperspektivet centralt.

Jag har arbetat med olika teoretiska och metodologiska perspektiv, bland annat fenomenografi, aktionsforskning, och olika typer av observations- och intervjustudier. Jag har använt både tematisk analys och diskursanalytiska metoder för att analysera intervju- och videodata.

Parallelt med min forskning undervisar jag i olika kurser för blivande lärare, från åk 1-3 och åk 4-6 grundlärare till ämneslärare.

Inom forskarutbildning handledare jag licentiander och doktorand inom teknikdidaktik.


Kurser

Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6 (LT1008), lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator | Kurswebb

Forskarhandledning (LH207V), assistent | Kurswebb

Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9 (LT1019), lärare | Kurswebb

Lärande som professionellt uppdrag (LT1036), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Perspektiv på lärande, skola och styrning (LT1051), assistent | Kurswebb

Specialpedagogik - ungdomar och vuxna (LT2035), kursansvarig | Kurswebb

Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling (LT1020), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv (LT1014), assistent | Kurswebb

VFU2: experiment och informella lärandemiljöer (LT1035), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1013), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1045), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1055), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Annica Gullberg