Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Outreach, fusion energy
- Video lectures on fusion


Public presentations
 
 A brief presentation of fusion and its development, 2022:
  Fusion - a 3 min crash presentation
  One of 100 lectures in ”KTH Campus 100 years”, 2017:
  Fusion will produce sustainable electricity – but how do we get there? 
  KTH open lecture, 2013:
  Fusionsenergins utveckling 

Radio, TV
  In "Morgonpasset i P3", broadcasted nationally in Swedish radio P3, 2022:
  Fusion som lösning på energikrisen
  In ’Vetenskapsradions Veckomagasin’, broadcasted nationally in Swedish radio P1, 2012:
  Nya material kan användas i fusionsreaktor
  In ’Vetenskap & Miljö’, broadcasted nationally in Swedish radio P1, 2012:
  Fusionsforskning med 100-årigt perspektiv
  In ’Institutet’, broadcasted nationally in Swedish radio P3, 2012:
  Hur går det för den kalla fusionen?
 
Pod
  Fusion, framtidens energikälla in Hej Framtid, 2018
  
Articles in newspapers
 
2023 Förbättrade resultat på NIF (National Ignition Facility)
  2022 About NIF reaching breakeven
  2012 Missledande om fusion
  2012 Why we need fusion energy
  2009 Fund fusion for the sustainable future
  1998 Fusionskraft, behövs den?
  1997 Ett farligt önsketänkande
  1997 Förnybar energi kommer aldrig att räcka till
  1996 Fusionskraften - en nyckelroll i energiframtiden