Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Johan Thorbiörnson

Profile picture of Johan Thorbiörnson

Director

Details

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 68

About me

Jag är fil. dr. i matematik, föreståndare för RCN (Resurscentrum för nätundervisning på KTH) som leder projektet Virtuellt campus och projektägare för detta projekt. Just nu är mötesplatsen KTH Social en prioriterad del inom projektet Virtuellt campus och är en del i en strategi att öppna upp kommunikation, dynamiskt strukturera information och utgöra en brygga mellan olika delsystem, individbunden information och olika sammanhang.

Jag är även föreståndare för MATH.SE som är ett samarbete mellan olika universitet kring nätbaserad undervisning som tidigt visade på nya sätt att på bred front stödja studenter i deras lärande, bland annat genom att utnyttja internet som plattform och grundläggande sociala mekanismer som drivkraft. På www.sommarmatte.se samlas varje år flera tusen studenter för att bli startklara inför höstterminen.

Mitt mål är att utveckla metoder att på olika sätt stärka studenters möjlighet att lyckas bättre med sina studier, både i Sverige och i övriga världen.


Courses

Digital transformation and Sustainable Development (LD1010), course responsible | Course web

Learn to learn mathematics (LD1015), course responsible | Course web

Learn to learn online (LD1000), course responsible | Course web

Learning to learn with AI (LD1016), course responsible | Course web

Sustainable Knowledge Dissemination through OER and Open Science (LD1013), course responsible | Course web