Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ämnesområde 2: Numeriska inverser

Att gå bakvägen i ett vetenskapligt resonemang är inte alltid så lätt. Om du vet densiteten i en planet kan man räkna ut hur stor gravitationen är i en given punkt. Av praktiska skäl kan man inte direkt mäta densiteten inuti en planet, men man kan mäta gravitationen vid några punkter på jordytan. Det inversa problemet att bestämma densitet är en typisk problemformulering ni får behandla i dessa projekt. Här får du lära dig att lösa inversa problem med numeriska metoder. Andra typiska inversa problem uppstår inom medicin, t.ex. i samband med röntgen eller tomografi.

  • Methods for Constrained Inverse Problems: Numerous problems in modern science can be cast in terms of optimization of systems described by partial differential equations, often subject to complex constraints imposed on the control variables. When utilizing these methods with real-life data, these problems are often considered as inverse optimization which require special techniques to ensure the control variable achieves desired behaviour, while being computationally feasible to determine. In this project, you will investigate and develop methods to implement analytic and numerical optimization methods that solve inverse problems which require difficult constraints enforced, while ensuring computational efficiency. Handledare: Pritpal Matharu. 
  • Fler projekt läggs till vid behov.