Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kandidatexjobb i numerisk analys 2024

Kandidatsexjobbskursen på numerisk analys ska ge dig fördjupade kunskaper om utvalda numeriska beräkningsmetoder. Du kommer att få arbeta med ett större projekt med lärarstöd från forskare på avdelningen. Projektuppgiften i kandidatexjobbet kan knyta nära an till ett aktuellt forskningsprojekt inom gruppen men kan också vara en mer fristående problemstälning. Projekten inbegriper teoretisk analys, algoritmer, implementering och simuleringar.

Numeriska metoder och numerisk analys betraktas som ett ämne inom

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik 
Vad använder vi det till? och Varför?

 

Instruktioner för studenter

  • Läs igenom alla ämnesområden nedan och välj det du tycker verkar mest intressant. Meddela ditt val till NA-KEX ämnesansvarig (: jryan snabel-a kth punkt se) senast samtidigt som du meddelar SCI-skolan ditt KEX-val.
  • Om du tycker ett specifikt projektförslag är speciellt intressant, kontakta handledaren och fråga om mer information och om projektet är ledigt. Säg till om du vill ha detta projekt. Först till kvarn. Boka endast in dig på ett projekt. (Vi skapar nya varianter av projekt efter behov, men det finns begränsningar på antal studenter per projekt.)
  • Vi tar även projektidéer från studenter. Om du har en egen projektidé inom något ämnesområde nedan, kan du även kontakta en av handledarna nedan eller NA-KEX ämnesansvarig och fråga om ditt förslag verkar vettigt. Tycker du något av de tidigare KEX-projekten (se länk längst ned på sidan) kan du även prova kontakta en handledare och fråga om hen har liknande idéer.

Projektlistan kommer uppdateras framförallt under vecka 42-44 men fler projekt kan dyka upp senare vid behov. Skriv namn på din KEX-partner när du mejlar oss så att vi inte svarar/bokar dubbelt.

Ämnesområden

  1. Numeriska algoritmer:  I detta ämnesområde går vi in på detaljer i en eller flera numeriska algoritmer. Det handla kan handla om en algoritm för en specifik tillämpning eller problem med vissa strukturer. Vanliga numeriska algoritmer är FFT, Newton, kvasinewton och matrisalgoritmer som baseras på faktorisering till exempel LU-faktorisering eller QR-faktorisering (används till exempel för ill-posed problems).

  2. Numeriska inverser:  Att gå bakvägen i ett vetenskapligt resonemang är inte alltid så lätt. Om du vet densiteten i en planet kan man räkna ut hur stor gravitationen är i en given punkt. Av praktiska skäl kan man inte direkt mäta densiteten inuti en planet, men man kan mäta gravitationen vid några punkter på jordytan. Det inversa problemet att bestämma densitet är en typisk problemformulering ni får behandla i dessa projekt. Här får du lära dig att lösa inversa problem med numeriska metoder. Andra typiska inversa problem uppstår inom medicin, t.ex. i samband med röntgen eller tomografi.

  3. Numerik för naturvetenksap:  Planeternas banor, liksom atomers rörelse kan beskrivas med fysikaliska lagar formulerade som ekvationer - ofta komplicerade differentialekvationer. För att beräkna beteendet som fysiken modellerar måsta man i regel lösa dessa numeriskt. Här behandlar du en modell av något fysikaliskt, och du får använda generella och specialiserade metoder för att simulera fysikaliska lagar.

  4. Numerik för data science:  "Data science" är ett interdisciplinärt fält där man använder vetenskapliga metoder, tekniker och algoritmer för att extrahera information från data. Data kan komma från mätningar av signaler och bilder från fysikaliska processer, t.ex. ljudupptagning eller satellitfoton, eller från nätverk, grafer eller flöden, t.ex. sociala nätverk eller olika typer av samhällsvetenskapliga samband. Om du väljer detta ämne kan du använda du numeriska algoritmer och metoder för att behandla och analysera problem som innehåller mycket data, "numerics for data science".

Tidigare läsår

Länkar till rapporter och projekförslag tidigare år som kan användas som inspiration: