Hoppa till huvudinnehållet

Mårten Olsson

Profilbild av Mårten Olsson

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

HÅLLFASTHETSLÄRA

Adress
TEKNIKRINGEN 8

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Civing F 89, TeknDr 94, Doc 99.

Dokt 89-94, proj 94-95, Foass 95-97, Ulekt 97-06, Prof 06-.

Jag är innehavare avSverker Sjöströms professur i Tillförlitliga konstruktioner vid Enheten för hållfasthetslära. Professuren finansieras med stöd av Scania*.

Vid det här laget har jag varit lärare i mer än 30 år. Jag har undervisat i grundkurser, avancerade kurser, doktorandkurser men också skräddarsydda industrikurser. Jag har varit examinator/handledare för > 85 civ.ing.-examensarbeten.

Jag har haft olika extra uppdrag genom åren: Studierektor för forskarutbildning i 5 år, studierektor för grundutbildningen i 5 år, ansvarig för kompetensinriktning/inriktning/spår i Hållfasthetsteknik i 12 år, Programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik i 5 år + ett halvår till efter det, Prefekt vid Hållfasthetslära i 2 år. Nu är jag Enhetschef vid Hållfasthetslära, vilket innebär personal- och budgetansvar.

Inom forskningen utvecklar jag hållfasthetstekniska metoder som är tillämpliga i produktutvecklingsarbete. Genom att använda avancerade materialbeskrivningar kan tillförlitlighet och robusthet tidigt byggas in i produkter, vilket potentiellt ger dem överlägsna prestanda (optimering). Forskningen handlar om "alla" aspekter av tillförlitliga konstruktioner.

- lastuppskattning

- fysikalisk baserade dimensioneringsmetoder för fleraxlig utmattning

- metoder för beräkning av utmattningsbrottsannolikhet hos strukturer

- metoder för optimering av strukturer med bivillkor för utmattningsbrottsannolikhet

På senare år har jag även ägnat mig åt utmattningsegenskaper hos 3D-printad metall.

Inom forskarutbildningen har jag varit huvud- eller biträdande handledare för 14 forskarstuderande som avlagt doktorsexamen, 2 som avlagt licentiatexamen, samt för 5 som ännu inte avlagt examen. Jag har publicerat drygt 60 granskade forskningsartiklar och har ett patent.

Mer kontaktinfo

Tfn enl. ovan alt. mobil 072 - 714 55 00

Mitt kontor finns i korridor 2B, 2 trappor upp (rum 6480) på adressen ovan.

_________________________________________________________________

*  Professuren är namngiven efter en legendarisk teknisk direktör vid Scania som, bland mycket annat, introducerade Scanias modulsystem. Sjöström var Tekn.Dr. i Hållfasthetslära från KTH med en avhandling inom utmattning.

_________________________________________________________________


Kurser

Brotteorier (FSE3141), examinator | Kurswebb

Dynamik inom hållfasthetsläran (SE2134), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållfasthetslära, avancerad nivå (SE202X), examinator | Kurswebb

Tillförlitlighet, optimering och dimensionering (SE2145), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Utmattning (SE2137), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Mårten Olsson