Hoppa till huvudinnehållet

Sofia Ritzén

Profilbild av Sofia Ritzén

DEKANUS/PROFESSOR, Dekanus, Professor

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag under perioden juli 2019-juni 2023 vald till fakultetens prodekanus. Jag leder i den rollen KTH:s arbete med kvalitetssäkring av undervisningen och är vice ordförande för Fakultetsrådet på KTH. Fakultetsrådet är rådgivande tilll rektor i kvalitets- och etikfrågor, ansvarar för kvalitetssystemet och för kollegial förankring av ledningsfrågor bland lärare och forskare på KTH. 

I min roll som forskare och lärare har jag förmånen att vara en del av Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH - en dynamisk institution med en mångfald av personer och ämnen. Vi forskar och utbildar i produkttutveckling i dess vidaste bemärkelse: från fysiskaliska fenomen i tekniska komponenter till ledning av stora organisationer. 

Min egen forskning handlar om hur man skapar innovationsförmåga i organisationer. Frågor som särskilt intresserar mig inom detta område är hur man integrerad hållbarhetsfrågor med strategiska affärsutvecklingsfrågor och hur man möjliggöra för organisationer att vara både effektiva och innovativa. Jag har förmånen att arbeta med olika sorters organisationer i dessa frågor: industriella teknikföretag, små och stora, myndigheter och handelsföretag. Jag forskar också kring cirkulär ekonomi - vilket jag ser som en modell för att integrera hållbarhetsfrågor och affärsfrågor på ett konstruktivt sätt. Utöver min forskning undervisar jag i Innovationsledning och produktutvecklingsprocesser  - ett fantastiskt stimulerande arbete. 


Kurser

Circular Economy and Industrial Systems (FMG3210), kursansvarig | Kurswebb

Cirkulär ekonomi och industriella system (MJ111V), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF220X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF230X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå (MF131X), examinator | Kurswebb

Innovations- och produktutvecklingsprocesser (MF2085), examinator, lärare | Kurswebb

Innovationsledning - teori och praktik (MF2087), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Ledning av forskning och utveckling (MF2084), lärare | Kurswebb

Profilbild av Sofia Ritzén

Publikationer

Publikationslista