Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sofia Ritzén

Profilbild av Sofia Ritzén

DEKANUS, PROFESSOR

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är sedan juli 2022 dekanus för fakulteten på KTH . Jag leder i den rollen Fakultetsrådet på KTH tillsammans med prodekanus Anna Finne Wistrand. Fakultetsrådet är rådgivande tilll rektor i kvalitets- och etikfrågor, ansvarar för kvalitetssystemet och för kollegial förankring av ledningsfrågor bland lärare och forskare på KTH. 

I min roll som forskare och lärare har jag förmånen att vara en del av Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH - en dynamisk institution med en mångfald av personer och ämnen. Vi forskar och utbildar i produktutveckling i dess vidaste bemärkelse: från fysiskaliska fenomen i tekniska komponenter till ledning av stora organisationer.

Min egen forskning handlar om hur man skapar innovationsförmåga i organisationer. Frågor som särskilt intresserar mig inom detta område är hur man integrerad hållbarhetsfrågor med strategiska affärsutvecklingsfrågor och hur man möjliggöra för organisationer att vara både effektiva och innovativa. Sedan flera år tillbaka har vi arbetar med omvandlingen till en cirkulär ekonomi och vad den innebär för innovationsledning i etablerade stora företag. Jag har förmånen att arbeta med olika sorters organisationer i dessa frågor: industriella teknikföretag, små och stora, myndigheter och handelsföretag. Jag forskar också kring cirkulär ekonomi - vilket jag ser som en modell för att integrera hållbarhetsfrågor och affärsfrågor på ett konstruktivt sätt. Utöver min forskning undervisar jag i Innovationsledning och produktutvecklingsprocesser  - ett fantastiskt stimulerande arbete.


Kurser

Cirkulär ekonomi och industriella system (MJ111V), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF220X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå (MF230X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå (MF131X), examinator | Kurswebb

Innovations- och produktutvecklingsprocesser (MF2085), examinator, lärare | Kurswebb

Innovationsledning - teori och praktik (MF2087), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Ledning av forskning och utveckling (MF2084), lärare | Kurswebb

Profilbild av Sofia Ritzén

Publikationer

Publikationslista