Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LK250N Kommunikationsdesign i innovationsprocessen 7,5 hp

Kommunikation som metod för att öka precision och effektivitet inom omvärldsanalys och idéförsäljning i innovationsprocessen.

Kontakt

Antagningsenheten:
Frågor om antagning och efteranmälan via antagning.se
E-post: info@kth.se
Tel: 08-790 94 40 (mån 13-15, tis-fre 9.30-11.30)

Studievägledningen:
Frågor om anmälan samt registrering på kurs och av poäng
E-post: info@rcn.kth.se

Tekniska frågor:
E-post: mentor@nti.se
Tel. 08-506 375 90 (mån-fre 10-12 & 13-16)

Mentorstöd
Din mentor hjälper dig genom kursen om du har frågor och problem. Du når din mentor på:
E-post: komdes250@kth.se


 

LK250N Kommunikationsdesign i innovationsprocessen 7,5 hp

Kursen i Kommunikationsdesign i innovationsprocessen berör

  • Konceptutveckling,från idé till innovation
  • Från omvärldsanalys till levande målgruppsbeskrivning
  • Förändringsstrategins psykologi och sociologi
  • Från erbjudande till kommunikationskoncept
  • Språklig och visuell gestaltning

Anmälan och kurskonto

Anmälan till kursen görs genom antagning.se . Det är ibland möjligt att efteranmäla  sig fram till kursstart på de respektive kurstillfällena på antagning.se. Sen anmälan behandlas i mån av tid av antagning.se. Om du har några frågor kring behandlingen av din efteranmälan så kontakta KTH:s antagningsenhet.

Fyll i anmälan

För att ha möjlighet att bli antagen ( se information om antagning här ) fyller du i en anmälan på antagning.se, det krävs att du uppfyller kursens behörighetskrav. Under förutsättning att du har blivit antagen och påbörjat kursen får du en kursregistrering. Kursregistrering krävs för att dina resultat ska kunna rapporteras.

Utöver anmälan behöver du skaffa ett kurskonto till kursen

Kurskonto skapas längst ner på sidan genom länken ”skaffa/länka RCN-konto till kursen”. Finns ingen sådan länk kontaktas antagna studenter genom ett personligt mail med info om hur du kommer igång med kursen.

Har du redan ett konto på RCN/MATH.SE, behöver du ändå skaffa ett kurskonto för kursen och använda samma inloggningsuppgifter. Har du glömt dessa så kontakta tekniska supporten.

Våra kurser har flexibel studietakt som du kan välja när du har skaffat kurskonto till kursen. Formell antagning och kursregistrering sker dock på det kurstillfälle du anmält dig till. Du kan alltså påbörja kursen och göra prov innan kurstillfället börjar, men resultaten kommer inte registreras förrän som tidigast när kurstillfället startar. Se bara till att kontot och anmälan är på samma kurstillfälle. Tänk också på att om du söker studiemedel för kursen så är det viktigt att kontrollera med CSN  vilka regler som gäller, t ex om du behöver läsa inom kurstillfällets veckor (ramtid). Se gärna mer info under vanliga frågor .

Denna kurs återkommer tidigast vårterminen 2017.