Vatten- och markkemiska laboratoriet

Teknikringen 76
Teknikringen 76

Vid laboratiet utförs mark- och vattenkemiska analyser för forskningsprojekt och undervisning. Laboratoriets aktivitet är inriktad på olika forskningsprojekt, grundutbildningskurser, examensarbeten och doktorandprojekt inom Mark och Vattenteknik. Viktiga analysområden är dricksvatten, naturlig mark och ytvatten och avloppsvatten. Jordkemiska undersökningar utförs på naturliga och kontaminerade jordar.

Laboratoriet ligger på bottenvåningen till vänster om entrén Teknikringen 76.