KTH:s klocktorn

Institutionen för matematik

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Skandinavien. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.

Kick-off workshop för Brummer & Partners MathDataLab

Den 17/11 gick kick-off workshopen av stapeln och Brummer & Partners MathDataLab är nu officiellt invigt. Rektor Sigbritt Karlsson höll tal och sen följde flera spännande föreläsningar. Läs mer

Jonatan forskar på monstervågor och svarta hål

När två icke-linjära vågor möts kan resultatet bli mer än summan av delarna. Ett extremt exempel är det plötsliga skapandet av en monstervåg på havet som ensam kan sänka ett helt fartyg. Läs mer om Jonatans forskning.

 

Nu är MathDataLab igång

Läs mer om Brummer & Partners MathDataLab som startat sin verksamhet i höst. Labbet kommer ha 2-4 postdocs.

SMC

Stockholms matematik- centrum

Tag del av det matematiska utbudet i Stockholmsområdet.

Webbplats

Swedish Study Group: Mathematics in Society

Workshop för samverkan mellan samhället och matematiker inom akademin: 19-24 augusti.

Deadline för problemformuleringar från företag/myndigheter: 15:e april.

Läs mer

KTH:s nya studenter klarar matteproven bättre

Genom inspirerande matematik-cirklar vill KTH väcka gymnasieelevers intresse för ämnet. Och det finns en sak som matematikprofessor Sandra Di Rocco saknar i dagens matteundervisning: Mer läxor.

Läs mer

Matematisk cirkel

Matematisk cirkel

Om du går på gymnasiet kan du följa vår matematiska cirkel som handlar om geometriska konstruktioner.

Klocktornet

Forskningscentra

CIAM

Webbplats

Till sidans topp