KTH:s klocktorn

Institutionen för matematik

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Skandinavien. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.

Foto: Peter Larsson

INSTITUTIONEN

Brummer & Partners finansierar ny matematikprofessur

Brummer & Partners avsätter 15,5 miljoner kronor under fem år till en ny professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data.

David Rydh (till vänster) och Jonatan Lenells (till höger).
Foto: Ann-Britt Öhman

FORSKNING

Wallenbergpriset 2015 till Jonatan Lenells och David Rydh

Jonatan Lenells och David Rydh, båda lektorer i matematik vid KTH, delar årets Wallenbergpris om 300 000 kronor.

Kalender

SMC

Stockholms matematik- centrum

Tag del av det matematiska utbudet i Stockholmsområdet.

Lediga tjänster

Vi gratulerar

Matematisk cirkel

Matematisk cirkel

Om du går på gymnasiet kan du följa vår matematiska cirkel som handlar om fraktaler!

Till sidans topp