KTH:s klocktorn

Institutionen för matematik

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Skandinavien. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.

Jonatan och Karl tog emot pris vid utdelningen av årets Boreliusmedalj

F-sektionens utmärkelse ”Årets lärare” gick till Univ.lektor Jonatan Lenells cch utmärkelsen ”Årets Assistent” fick Karl Jonsson. Stort grattis! Läs mer

Anders forskning ska göra cancerbehandlingen bättre

Anders forskar på optimeringsproblem och det finns många tillämpningsområden. Ett av de mer spännande är strålbehandling av cancerpatienter och hur man ska stråla på bästa möjliga sätt. De optimeringsproblem som studeras är stora, flera tusen variabler, och funktionerna är i allmänhet inte linjära. Lösningsmetoderna är typiskt uppbyggda så att de löser en sekvens av enklare problem som till slut ger lösningen till ursprungsproblemet. Läs mer  om Anders Forsgrens forskning.

Kalender

Nu är MathDataLab igång

Läs mer  om Brummer & Partners MathDataLab som startat sin verksamhet i höst. Labbet kommer ha 2-4 postdocs.

SMC

Stockholms matematik- centrum

Tag del av det matematiska utbudet i Stockholmsområdet.

Webbplats

KTH:s nya studenter klarar matteproven bättre

Genom inspirerande matematik-cirklar vill KTH väcka gymnasieelevers intresse för ämnet. Och det finns en sak som matematikprofessor Sandra Di Rocco saknar i dagens matteundervisning: Mer läxor.

Läs mer

Matematisk cirkel

Matematisk cirkel

Om du går på gymnasiet kan du följa vår matematiska cirkel som detta läsår handlar om grafteori med inriktning på färgläggning.