Numerisk Analys

Välkommen till NA-Gruppens hemsida

Firande av NADAs 50-års jubileum

I år är det 50 år sedan institutionen för numerisk analys och datalogi grundades. Jubileet kommer att firas den 17:e december 2013 med början kl 13.30. Detaljer finns här. (pdf 35 kB)

Välkomna!

NA-Gruppens forskning är till stor del fokuserad på lösning av differentialekvationer med tillämpningar över hela spektrumet från analys och teori av de matematiska modellerna via algoritmutveckling till datorimplementering. Tillämpningsnära samarbetsprojekt med industrin dominerar volymmässigt, men grundforskningen inom numerisk och matematisk analys är också central.

För närvarande inriktas vår forskning på områdena: strömningsberäkningar, elektromagnetiska fältberäkningar, numeriska metoder inom materialvetenskap, analys av differentialekvationer, flerskalemetoder, distribuerade beräkningar och visualisering. Vi har nära samarbete med PDC , och KTH centran KCSE , FLOW , CIAM samt Swedish e-Science Research Centre, SeRC .

NA-gruppens historia går tillbaka till år 1962. Germund Dahlquist, 1925-2005, var en nyckelfigur inom numerisk analys och grundaren av avdelningen NADA. För mer information, följ länken till vänster.