Lilla Göran Gustafssonspriset 2017 till Kevin Schnelli

Publicerad 2017-04-03

Kevin Schnelli tillhörandes Institutionen för Matematik har tilldelats 2017 års Lilla Göran Gustafssonpris för unga forskare vid KTH/UU. Stort grattis!

I matematiska beskrivningar av naturen, används ofta matriser för att beskriva essentiella egenskaper av fysikaliska system. Stora komplexa system tenderar att utveckla universella mönster som avspeglar fundamentala karaktäristiska egenskaper, men matematiska beskrivningar av sådana system är väldigt komplicerade och vår förståelse av universalitetsfenomen utvecklas genom att studera förenklade modeller.

Eugene Wigner införde 1955 en matrismodell som beskriver stora kvantsystem som kan analyseras på ett matematiskt rigoröst sätt. Wigner förmodade att energinivåer av stora kvantsystem beter sig på samma sätt som egenvärden av stora matriser vars element är slumpmässiga, och att det emergenta beteendet är universellt. Vi förstår fortfarande inte universalitet för fysikaliska system fullständigt, men spektakulära framsteg har gjorts för Wigners slumpmatriser under det senaste decenniet.

En intressant tillämpning, med starka kopplingar till högdimensionell dataanalys och stokastiska tillväxtmodeller, är härledningen av Tracy-Widom-fluktuationer av de största egenvärdena för olika slumpmatrismodeller.

I sin forskning fokuserar Kevin Schnelli på förståelsen av universalitetsfenomen i mer fysikaliska modeller, på samband med kvantfysik, integrerbar sannolikhet och teorin om fri sannolikhet, samt på tillämpningar i matematisk statistik och i slumpmässiga nätverk.