Stort intresse vid matematikföreläsningar

Publicerad 2016-03-30

Under senaste månaden har tre öppna föreläsningar anordnats på KTH med de berömda matematikerna Donald E. Knuth, Cedric Villani och Gerhard Huisken som talare.
Föreläsningarna blev mycket lyckade och lockade ett stort antal besökande.
Vi tackar Mittag Leffler Institutet och Göran Gustafssons Stiftelse för deras stöd.