Wallenbergpriset 2017 till Maurice Duits

Publicerad 2017-05-29

Maurice Duits, tillhörandes institutionen för matematik, tilldelas årets Wallenbergpris. Priset delas ut av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker. Stort grattis!

Modulirummet av trianglar
Figuren visar ett antal partiklar som utvecklas enligt Dysons Brownska rörelse. Det invarianta måttet för denna process ges av fördelningen av egenvärdena till en GUE-matris.

Maurices forskning handlar om slumpmatriser och relaterade stokastiska modeller. Matriser är rektangulära taltabeller och förekommer i många grenar av matematiken. De är också centrala i tillämpningar av matematik inom de flesta områden, t ex inom fysik och statistik.

En matris kallas för slumpmatris om dess element, talen, inte är deterministiska utan slumpmässiga. Detta leder till teorin för slumpmatriser som har sitt ursprung i statistik och kärnfysik. Teorin har genomgått en mycket stark utveckling de senaste 25 åren. Den har visat sig vara mycket framgångsrik matematiskt och har många intressanta tillämpningar.

Att hitta matematiska modeller som leder till en bättre förståelse av det observerade slumpbeteendet förblir fortfarande en utmaning. Dock är vissa allmängiltiga mönster i slumpen kända och välanalyserade sedan länge. Ett exempel är normalfördelningskurvan som med stor noggrannhet beskriver många slumpmässiga företeelser både i naturen och i samhället.

Motsvarande sannolikhetsfördelningar finns även inom teorin för slumpmatriser och kan exempelvis tillämpas för att beskriva energinivåer i tunga atomkärnor. D essa fördelningar uppvisar vissa universella egenskaper som hos normalfördelningen.

En av framgångarna för teorin för slumpmatriser är upptäckten av metoder som har universella egenskaper och därför kan tillämpas på många olika modeller. Syftet med Maurices forskning är att skapa och analysera nya metoder för att studera egenskaperna hos slumpmatriser.