Davood Saffar Shamshirgar, Fast methods for electrostatic calculations in molecular dynamics simulations

Tid:  Fr 2018-01-26 kl 10.00

Plats:  sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde:  Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Numerisk Analys

Respondent:  Davood Saffar Shamshirgar , Matematik

Opponent:  Professor Robert Krasny, Dept of Mathematics, University of Michigan, Michigan, USA

Handledare:  Professor Anna-Karin Tornberg