Felix Rios, Bayesian inference in probabilistic graphical models

Tid:  On 2017-10-11 kl 13.00

Plats:  sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde:  Tillämpad matemaitk och beräkningsmatematik - Matematisk statistik

Respondent:  Felix Leopoldo Rios , Matematik

Opponent:  Professor Alun Thomas, Genetic Epidemiology, University of Utah, Salt Lake City, USA

Handledare:  Univ lektor Tatjana Pavlenko