Pedagogiska utmärkelser till lärare på Institutionen för matematik

  • Lars Filipsson tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2014.
  • Olof Heden tilldelades 2008 års lärarpris från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.
  • Lars Filipsson utsågs till Årets lärare på KTH 2006.

Årets lärare på olika civilingenjörsprogram

År Lärare Program
2017 Tomas Ekholm Teknisk fysik
2016 Fredrik Viklund Civilingenjör och lärare
2015 Jonatan Lenells Civilingenjör och lärare
2015 Jonatan Lenells Teknisk fysik
2014 John Andersson Teknisk fysik
2011 Hans Ringström Teknisk fysik
2010 Franz Cech Elektroteknik
2009 Franz Cech
Olof Heden
Olle Stormark
Mikroelektronik
Teknisk fysik
Elektroteknik
2008 Olof Heden Informationsteknik
2006 Karim Daho
Lars Filipsson
Mikroelektronik
Teknisk fysik
2005 Olof Heden Teknisk fysik
2004 Olof Heden
Dan Matsson
Civilingenjör och lärare
Teknisk fysik
2003 Bengt Ek
Lars Filipsson
Björn Gustavsson
Gunnar Johnsson
Börje Leander
Åke Lundin
Krister Svanberg
Datateknik
Kemiteknik
Mikroelektronik
Elektroteknik
Samhällsbyggnad
Civilingenjör och lärare
Farkostteknik
2002 Franz Cech Informationsteknik

”En fjäder i hatten” från studenterna på Teknisk fysik

År Lärare
2017 Tomas Berggren
Eric Staffas
Jonatan Lenells
Katharina Radermacher
2014 Kristian Bjerklöv
2013 Carel Faber
Joakim Roos
2012 Hans Ringström
2010 Olof Heden
Dan Petersen
Björn Olof Skytt
Katrhrin Vorwerk
2009 Olof Heden
Kathrin Vorwerk
2008 Olof Heden
Alan Sola
2007 Lars Filipsson
Pär Kurlberg
Dan Petersen
2006 Olof Heden
Ari Laptev
2005 Dan Matsson
Björn Olof Skytt
Alan Sola