Tentor, period 4, läsåret 2018-2019

Tentamensanmälan är obligatorisk och sker via Mina sidor på Studentwebben. Observera att anmälningstiden ofta avslutas mer än två veckor före tentan.

Placeringslistor kommer finnas tillgänglig vid respektive sal.

Matematik

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Må 27 maj
0800‑1300
SF1632 Kompletteringskurs i differ­ential­ekvationer och trans­former (TEN1)
SF1676 Differentialekvationer med tillämp­ningar (TEN1)
SF2718 Matematik för kemister (TEN1)
On 29 maj
0800‑1300
SF1610 Diskret matematik (TEN1)
SF1662 Diskret matematik (TEN1)
SF2717 Matematik, fördjupning (TEN1)
Fr 31 maj
1400‑1900
SF1677 Analysens grunder (TEN1)
SF2713 Analysens grunder (TEN1)
Må 3 jun
0800‑1100
SF1626 Flervariabelanalys (TEN1)
SF1686 Flervariabelanalys (TEN1)
Må 3 jun
1400‑1800
SF1678 Grupper och ringar (TEN1)
SF2729 Grupper och ringar (TEN1)
Ti 4 jun
1400‑1900
SF1628 Komplex analys (TEN1)
SF1691 Komplex analys (TEN1)
On 5 jun
1400‑1900
SF1679 Diskret matematik (TEN1)
SF2736 Diskret matematik (TEN1)
Fr 7 jun
0800‑1300
SF1603 Differential- och integral­kalkyl II, del 2 (TEN1)
SF1674 Flervariabelanalys (TEN1)
Fr 7 jun
1400‑1700
SF1625 Envariabelanalys (TEN1)
SF1685 Envariabelanalys (TEN1)

Matematisk statistik

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Ti 28 maj
0800‑1300
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF1924 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
Ti 28 maj
1400‑1900
SF1904 Markovprocesser, grundkurs (TENA)
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik (TENA)
On 29 maj
1400‑1900
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs (TEN1)
Må 3 jun
1400‑1900
SF2943 Tidsserieanalys (TENA)
On 5 jun
0800‑1300
SF2930 Regressionsanalys (TENA)
On 5 jun
1400‑1900
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF2972 Spelteori (TEN1)
Fr 7 jun
1400‑1900
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler (TEN1)
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (TEN1)

Numerisk analys

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Må 27 maj
0800‑1100
SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differ­ential­ekvationer (TEN1)
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs (TEN1)
Må 27 maj
0800‑1300
SF2521 Numerisk behandling av differ­ential­ekvationer (TEN1)
Ti 4 jun
0800‑1300
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer (TEN1)
SF2525 Beräkningsmetoder för stokastiska differ­ential­ekvationer och maskininlärning (TEN1)
On 5 jun
0800‑1100
BE3003 (THEO)
SF1511 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering (TEN1)
SF1516 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering (TEN1)
SF1520 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering, del 1 (TEN1)
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programm­ering (TEN1)
SF1538 Projekt i simul­erings­teknik (TEN1)
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV (TEN1)
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs (TEN1)

Optimeringslära och systemteori

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Fr 31 maj
0800‑1300
SF1861 Optimeringslära (TEN1)
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering (TEN1)
On 5 jun
1400‑1900
SF2812 Tillämpad linjär optimering (TEN1)
Fr 7 jun
0800‑1300
SF2842 Geometrisk styrteori (TENA)