Tentor, period 3, läsåret 2018-2019

Tentamensanmälan är obligatorisk och sker via Mina sidor på Studentwebben. Observera att anmälningstiden ofta avslutas mer än två veckor före tentan.

Placeringslistor kommer finnas tillgänglig vid respektive sal.

Matematik

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Fr 8 mar
0800‑1100
SF1625 Envariabelanalys (TEN1)
SF1685 Envariabelanalys (TEN1)
Ti 12 mar
0800‑1100
SF1626 Flervariabelanalys (TEN1)
SF1686 Flervariabelanalys (TEN1)
Ti 12 mar
0800‑1300
SF1669 Matematisk och numerisk analys II (TEN1)
On 13 mar
0800‑1300
SF1603 Differential- och integral­kalkyl II, del 2 (TEN1)
SF1674 Flervariabelanalys (TEN1)
To 14 mar
0800‑1300
SF1679 Diskret matematik (TEN1)
SF2736 Diskret matematik (TEN1)

Matematisk statistik

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Må 11 mar
0800‑1300
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF1921 Sannolikhetsteori och statistik (TEN1)
SF2930 Regressionsanalys (TENA)
Ti 12 mar
1400‑1900
SF2972 Spelteori (TEN1)
On 13 mar
0800‑1300
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler (TEN1)
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler (TEN1)

Numerisk analys

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
To 14 mar
1400‑1800
SF2526 Numeriska algoritmer för veten­skapliga problem med stora datamängder (TEN1)
Fr 15 mar
0800‑1100
BE3003 Numeriska metoder
SF1511 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering (TEN1)
SF1516 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering (TEN1)
SF1520 Numeriska metoder och grund­läggande programm­ering, del 1 (TEN1)
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programm­ering (TEN1)
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV (TEN1)
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs (TEN1)

Optimeringslära och systemteori

Datum/Tid Kurskod Kursnamn
Fr 8 mar
0800‑1300
SF2812 Tillämpad linjär optimering (TEN1)
Ti 12 mar
1400‑1900
SF2842 Geometrisk styrteori (TEN1)