Architecture Project 2:2 - Tectonics, Ornament, Transformation

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till arkitekturprojekt 2:2, Tectonik Ornament Transformation.

Det är en kurs där ni under fyra veckor studiovis kommer att jobba med transformationer i olika skalor utifrån de gemensamma lärandemålen där hållbarhet och livscykeltänkande är viktiga delar.

Träresan, som är en frivillig studieresa, och som är kopplad till nästa projekt, har information i fliken här till vänster. Vill du vara med så kryssar du i den Doodle-förfrågan du fått i din mejllåda.

Hälsar Per

Teachers

Feedback News