Architecture Project 2:3 Material, Space, Detail

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Material Rum Detalj     

I vårens bostadsprojekt kommer vi att undersöka boendet och hur det skulle kunna utvecklas utifrån dagens behov och möjligheter. Vi kommer att arbeta i ett befintligt, äldre villaområde som ligger i en intressant transformationszon i Sollentuna kommun strax norr om Stockholm. Ni har tilldelats en av sex tomter, se fliken Tomtutdelning här till vänster, som ni i projektet ska förtäta.

I uppgiften ingår att ni ska skriva programmet för en av er själva bestämd boendegrupp. Det kan handla om familjeboende, generationsboende, kategoriboende, kollektivboende, skyddsboende, släktboende, boende kopplat till delningsekonomi eller något annat.

Utifrån detta ska ni sedan rita hus och byggnader för boende där ni också har möjlighet att addera verksamheter. I projektet ligger ett stort fokus på hållbarhetsfrågor och vi kommer att jobba med trä och ni kommer också ha ett seminarium med Sara Grahn, se fliken Seminarier här till vänster, som stöd för detta.

Projektet startar måndagen den 27:e februari kl. 09.00 i sal A108 med 5 st korta föreläsningar

Jag ser fram emot ett roligt, angeläget och intressant projekt / Per

 

Teachers

Feedback News