Degree Project in Architecture, Second Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

For information regarding Spring semester 2017, please follow this link:

Degree Project (A52ARX) Spring semester 2017

For information regarding Autumn semester 2016, please follow this link:

Degree Project (A52ARX) Autumn semester 2016

For information regarding Spring semester 2016, please follow this link:

Degree Project (A52ARX) Spring semester 2016

Examensarbete inom ämnet arkitektur är en fritt vald, självdefinierad och självprogrammerad uppgift som skall behandla arkitektoniska frågeställningar och kunna diskuteras i arkitektoniska termer.

Examensarbetet ger studenten möjligheten att fördjupa och utveckla sina arkitekturkunskaper inom ett specifikt fält som studenten intresserar sig för, och möjligheten att utveckla designforskning inom arkitekturämnet.

Examensarbetet ger möjlighet att bearbeta frågeställning, vidareutveckla metod och gestaltningstekniker samt undersöka dialogen mellan studentens eget projekt och en bredare arkitekturkontext.

I uppgiften för examensarbetet ingår att den skall lösas inom en viss fastställd tidsram.

The Degree Project in the subject area of Architecture is an independently chosen design task that can be discussed in architectural terms, and that addresses an architectural concern, which is defined and programmed by the student.

The Degree Project is an opportunity to develop architectural skills in a specific area of interest and to engage in design research within the architectural field.

The Degree Project is an opportunity to explore a design problem, to develop design skills and methodologies, and to observe the project in a wider architectural,

The Degree Project must be carried out within a specified time

 

 

 

 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News