Environmental Economics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Miljöekonomi AG1812 våren 2019

Den här kursen handlar om hur ekonomi och miljö hänger ihop. Det är en interaktiv kurs, där du förutom mer traditionell undervisning kommer att få diskutera och reflektera en hel del tillsammans med kurskamrater och lärare. Som det samhällsvetenskapliga ämne som kanske har störst inflytande över hur miljöpolitiken utformas och där mer och mer av innehållet blir tvärvetenskapligt och utvecklas snabbt förtjänar miljöekonomi nämligen (i alla fall enligt oss som leder kursen) en ordentlig dialog och kritisk reflektion. 

Kursen har tre huvudmoment som är fristående: miljö- och naturresursekonomi (MEK), företagsekonomi (FEK) och miljödriven affärsverksamhet (MAF). Forskare och experter på respektive område föreläser och leder övningar och seminarier. Förutom från KTH (Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik), kommer lärarna från näringsliv och myndigheter.

I år leds det sista momentet på kursen (MAF) av Henrik Lindholm som har en lång bakgrund inom CSR (Corporate Social Responsibility), både som analytiker och kontrollant på privata företag och hos organisationer som granskar företags verksamhet ur ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Kursen använder Canvas. Sidan blir tillgänglig innan kursstart. På Canvas hittar ni ett kurs-pm med bl.a. kurslitteratur, läsanvisningar och ett detaljerat schema.

Det ska bli kul att ses!

Teachers

Feedback News