Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Course instances

nadabiblioteket

The course intends to give a broad introduction to theory of knowledge especially with regard to mathematics, natural sciences and computer science. A short overview of history of science is given. The most important thoughts within general theory of knowledge are presented and analysed. Poppers and Kuhns scientific philosophy are presented. Concepts such as causality, realism and antirealism, hypotheses and ad hoc hypotheses will be discussed. A review of the ethical problems of scholarship and the researcher's role is made. 

 • The basic concepts within theory of knowledge and scientific methodology, such as causality, data, correlation, hypothesis, inductive-deductive methods.
 • Special methods and problems within computer science and mathematics.
 • Scientific methodology within engineering projects.
 • Experimental methodology.
 • Ethics within scholarship and the scientists role in the society.
 • How one reads and writes scientific reports.
 • Practical training in the writing of scientific reports.

Teachers

Feedback News