Kursdata & kursanalys

Kursen är obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i datateknik, årskurs 3, och valfri inom ett antal andra program.

Examinationen består av fyra laborationer, varav tre görs i period 1 och en i period 2, två mästarprov, varav ett görs i slutet av period 1 och ett i slutet av period 2, en teoritenta som görs precis före jul. I januari genomförs ommästarprov, en frivillig betygshöjande labb och en frivillig betygshöjande munta.

Programmoment som tränas i kursen:

  • grundläggande kunskap inom teoretisk datalogi
  • förmåga att förklara och genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller
  • förmåga att självständigt definiera och lösa algoritmiska problem
  • förmåga att analysera och skilja rimlig resursanvändning och exponentiell resursanvändning

För att se hela tabellen nedan, tryck på pilsymbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Kursomgång Examinator och kursansvarig Antal reg. aktiva studenter Prestationsgrad vid kursslut Examinationsgrad; av aktiva (totalt) vid kursslut  Exempel på förändringar som införts Kursanalys
adk16,
hösten 2016
Viggo Kann, Stefan Nilsson 222 85% 73% omvänd undervisning i momentet om dynamisk programmering, Kattisgränserna för labb 3 och 4 justerade kursanalys
adk15, hösten 2015 Viggo Kann, Stefan Nilsson 175 84% 67% detaljerade krav för bedömning av mästarproven på webben kursanalys
adk14, hösten 2014 Viggo Kann 204 87% 71% tydligare indatabegränsningar för labbarna, tentauppgifterna uppdelade i E, D och C-betygsuppgifter kursanalys
adk13, hösten 2013 Viggo Kann 166 78% 59% mer undervisning och material om pseudokod och korrekthet kursanalys
adk12, hösten 2012 Viggo Kann 165 77% 59% dynprogdelen omgjord, ny labb 2, färgfrågor på alla föreläsningar kursanalys

För ännu äldre kursomgångar se sidan Tidigare kursomgångar.

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 28 September 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News