Algorithms, Data Structures and Complexity

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen DD1352 ersattes från och med höstterminen 2017 av kursen DD2350 med samma namn.

DD1352 las ned höstterminen 2020 och det går inte längre att rapportera resultat på DD1352.

Den som inte är klar med DD1352 behöver gå till studievägledningen och byta kurs till DD2350. Resultat på momenten MAS1, MAS2 och TEN2 kan tillgodoräknas på DD2350. Kontakta examinator för DD2350 för att göra det (efter att du blivit registrerad på DD2350). Labbmomentet och enskilda labbar från DD1352 kan inte tillgodoräknas på DD2350, utan du måste göra hela labbkursen i DD2350.

Teachers

Feedback News