Restmoment

Redovisning av restmoment i DD1352

Den som inte har redovisat kursens alla moment vid kursens slut kan läsa här om hur resterande moment ska redovisas.

Från och med hösten 2017 har DD1352 ersatts av DD2350 med samma namn. Kurserna är i stort sett samma, men det finns några skillnader vad gäller labbmomentet och tentamomentet, se nedan. Den som har både labbmomentet och tentamomentet kvar i DD1352 bör gå till studievägledningen och be att få byta kurs till DD2350.

Fram till och med höstterminen 2020 går det att redovisa rester i DD1352. Därefter går det inte längre att rapportera resultat på DD1352.

Redovisningstider och tentatillfällen för DD2350 anslås i den senaste DD2350-kursomgångens Canvasaktivitet.

I period 3-4 går systerkursen DD2352 Algoritmer och komplexitet. Det går att göra mästarprov, tenta och redovisa labbar i den kursen. Ingen registrering på DD2352 krävs. Titta på kursinformationen för DD2352 när momentet är och hur det redovisas. Ansvarig för DD2352 är Per Austrin. Meddela vid redovisningen att du ska ha resultatet infört på DD2350. Tentaanmälan till tenta i DD2352 görs troligen direkt till servicecentret på plan 4 i E-huset. 

Momentet MAS1 kvar

Gör mästarprov 1 eller ommästarprov 1 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E.

Momentet MAS2 kvar

Gör mästarprov 2 eller ommästarprov 2 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E.

Momentet TEN2 kvar

Gör en tentan i DD2352 (se tentaschemat) om du vill ha möjlighet att få högre betyg än E på TEN2. Du kan också göra teoritentan i DD2350, men den kan inte ge högre betyg än E. Efter hösten 2018 går det inte att samla nya bonuspoäng.

Momentet LAB1 kvar

Redovisa labb 1-4 för den nya kursomgången (istället för dom gamla labbarna). Oförändrade labbar kan tillgodoräknas (säg till kursledaren att du vill göra det). Labbarna kan redovisas på labbtiderna för den ordinarie kursen eller extra redovisningstider som brukar anordnas i januari och i labbveckan i juni. Labbar kan också redovisas inom ramen för DD2352 Algoritmer och komplexitet.

Slutbetyg

Slutbetyget är det lägsta av betygen för momenten MAS1, MAS2 och TEN2, se sidan Examination under din kursomgång.

Plussning

Den som vill ha högre betyg kan plussa enskilda betyg genom att göra om mästarprov, göra extralabb eller gå upp på den muntliga tentan (muntan kan bara användas för att höja mästarprovsbetygen).

Feedback News