Restmoment

Redovisning av restmoment i DD1352

Den som inte har redovisat kursens alla moment vid kursens slut kan läsa här om hur resterande moment ska redovisas.

Från och med hösten 2017 har DD1352 ersatts av DD2350 med samma namn. Kurserna är i stort sett samma, men det finns några skillnader vad gäller labbmomentet och tentamomentet, se nedan. Den som har både labbmomentet och tentamomentet kvar i DD1352 bör gå till studievägledningen och be att få byta kurs till DD2350.

Fram till och med höstterminen 2020 går det att redovisa rester i DD1352. Därefter går det inte längre att rapportera resultat på DD1352.

Redovisningstider och tentatillfällen för DD2350 anslås i den senaste DD2350-kursomgångens Canvasaktivitet.

I period 3-4 går systerkursen DD2352 Algoritmer och komplexitet. Det går att göra mästarprov, tenta och redovisa labbar i den kursen. Ingen registrering på DD2352 krävs. Titta på kursinformationen för DD2352 när momentet är och hur det redovisas. Ansvarig för DD2352 är Per Austrin. Meddela vid redovisningen att du ska ha resultatet infört på DD2350. Tentaanmälan till tenta i DD2352 görs troligen direkt till servicecentret på plan 4 i E-huset. 

Momentet MAS1 kvar

Gör mästarprov 1 eller ommästarprov 1 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E.

Momentet MAS2 kvar

Gör mästarprov 2 eller ommästarprov 2 i antingen DD2350 ADK eller DD2352 Algoritmer och komplexitet. Ommästarprov kan normalt inte ge mer än betyget E.

Momentet TEN2 kvar

Gör en tentan i DD2352 (se tentaschemat) om du vill ha möjlighet att få högre betyg än E på TEN2. Du kan också göra teoritentan i DD2350, men den kan inte ge högre betyg än E. Efter hösten 2018 går det inte att samla nya bonuspoäng.

Momentet LAB1 kvar

Redovisa labb 1-4 för den nya kursomgången (istället för dom gamla labbarna). Oförändrade labbar kan tillgodoräknas (säg till kursledaren att du vill göra det). Labbarna kan redovisas på labbtiderna för den ordinarie kursen eller extra redovisningstider som brukar anordnas i januari och i labbveckan i juni. Labbar kan också redovisas inom ramen för DD2352 Algoritmer och komplexitet.

Slutbetyg

Slutbetyget är det lägsta av betygen för momenten MAS1, MAS2 och TEN2, se sidan Examination under din kursomgång.

Plussning

Den som vill ha högre betyg kan plussa enskilda betyg genom att göra om mästarprov, göra extralabb eller gå upp på den muntliga tentan (muntan kan bara användas för att höja mästarprovsbetygen).

Teacher Viggo Kann created page 1 January 2014

commented 4 January 2014

Hej, Angående ommästarproven så står det att de ska läggas upp som en PDF på kurswebben. Då KTH har flera olika system för olika kurser är detta inte så beskrivande och jag har inte lyckats med att hitta var vi ska lägga upp våra Mästarprov. Var ska vi lägga upp dem?

Tack så mycket för hjälpen.

Teacher commented 4 January 2014

Länk till inlämningen av ommästarprovet finns på samma sida som du hittade uppgiftslydelsen, alltså här.

commented 6 January 2014

Min heuristik fungerade väldigt bra när jag körde den i Kattis i december, men nu fungerar det inte alls bra. Slumpmässiga Memory Limit Exceeded (konstigt, för minnesallokeringarna är rätt så deterministiska) och det verkar som att Kattis är segare med att köra programmen också. Behöver jag trixa för att få den att fungera i nuvarande (buggiga?) Kattis, eller kan jag referera till tidigare godkända körningar från december när jag redovisar?

commented 6 January 2014

Intressant. Är det exakt samma filer du skickar in på nytt (dvs. samma SHA-1 sum) och det blir fel nu men inte förut?

Jag provade nyss att skicka in min på nytt. Förut tog den 1.32 sekunder men nu tar den tvärtom mycket kortare tid, 0.86 sekunder, exakt samma fil ;)

commented 6 January 2014

Jupp, samma hashsum, fungerade felfritt i december och inte alls nu. Med lite justeringar senare lyckades jag få programmet att iallafall klara körtidskravet, fast med oväntade Memory Limit Exceeded som bara dök upp vissa körningar.

commented 6 January 2014

Kanske bör tillägga att det är Java som har använts som språk, och Kattis bytte till ett 64-bitarssystem så det kanske har något med det att göra?

commented 7 January 2014

Jaha, vad intressant att de nu kör 64-bitar.

Det är definitivt det som gör att du får MLE. Alla pekare tar ju nu dubbelt så stor plats, och Java gillar att ha pekare överallt. Generellt är det väl bra att använda int-arrayer istället för ArrayList<Integer> osv. för att spara minne.

Visst kan man också tycka att minnesgränsen är lite väl låg (64 MB). 64 MB verkade vara ganska standard på de äldre kattis-problemen. De flesta nya problemen har väl numera 1 eller 2 GB som standard.

Assistant commented 7 January 2014

Ja, Kattis kör numera 64-bitar på en ny server. Gamla körningar gäller på redovisningen, för den som blev godkänd i december såg ju kanske inte någon anledning att jobba vidare sen, och ska inte behöva få en obehaglig överraskning på redovisningsdagen.

Assistant commented 7 January 2014

Nu har vi ändrat minnesgränsen på alla kursens oldkattis:XXX-problem till 128 MB så att ni kan använda lika många pekare som förut.

commented 26 January 2017

Hej, tack för den här utmärkta sammanställningen! Om man vill göra mästarprov i DD2352-omgången, behöver man registrera sig i den kursen eller hur går det till rent praktiskt?

Teacher commented 26 January 2017

August, man ska (och kan) inte registrera sig på DD2352, utan det går bra att redovisa moment i kursen ändå. Var noga med att vid redovisningen berätta att det är DD1352 som du går, så att resultaten kommer rätt. Vilka tider och regler som gäller för DD2352 beskrivs på den kursens kurswebb. 

commented 18 April 2017

Hej! Om jag vill tenta av TEN2 på ordinarie tillfället för DD2352, hur anmäler jag mig till den tentan utan att vara kursregistrerad?

Teacher commented 18 April 2017

Axel, gå till servicedisken på plan 4 i E-huset och berätta att du vill tenta.

commented 20 April 2017

Fast servicediske sade att jag skulle maila istället, så att dom kunde hämta ordentligt med underlag. Så jag gör det istället (y)

commented 20 April 2017

Vilka skulle man maila för tenta i DD2352?

commented 21 April 2017

Jag mailade service@csc.kth.se, det gick bra

Feedback News