ADK-tentan 19 december 2016 är granskad och resultaten är inrapporterade i Rapp. Tentan finns att hämta ut i receptionen på plan 4 i E-huset, Lindstedtsvägen 3. Den som fått Fx (dvs hade 12-12.5 poäng på tentan) har fått mejl om kompletteringsredovisning.

Närmaste tentamöjlighet är ordinarietentan i kursen DD2352 i period 4. Sedan finns en omtenta i augusti.

Tider för bokning av munta för högre betyg kommer att läggas upp några dagar efter jul.