Inför labbredovisningen fredag 20 september kl 15-19

Labben är i Brun och Gul sal på plan 4. Tänk på att alla inte får inte plats samtidigt i dessa salar och att redovisningskön i Sima kommer att vara längst i början på passet. Det kan därför löna sig att komma dit senare under passet. Det är 8 handledare som tar emot redovisningar parallellt från 15.15 till 17.30 och lite färre mellan 17.30 och 19.00. Var förberedd när det är din tur att redovisa med ett färdiggenererat index, ett fönster för testkörning av programmet och ett fönster med programkoden så går redovisningarna fortare. Så fort du redovisat ber jag att du lämnar din plats till nästa. Det finns många obokade salar för den som vill jobba vidare med labb 2, till exempel Röd och Sport. Under redovisningspasset prioriteras redovisningar av labb 1 framför hjälp och redovisningar av andra labbar.