Uppgiftslydelsen till mästarprov 2 finns nu på kurswebben under mästarprovssidan.

Uppgift 1 och 3 på mästarprovet gås igenom vid föreläsningen tisdag 18 november 2014 klockan 12-13 i sal D2.

Uppgift 2 gås igenom vid föreläsningen 20 november.