Programming Paradigms

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kth:s kursinformation ligger i tre nivåer. Överst ligger informationen i programkatalogen. Där kan du läsa om kursinnehåll (vad vi pratar om) och lärandemål (det som vi examinerar på labbar, kontrollskrivning och tentamen).

I mitten ligger kurswebben och det är den här sidan. Här kan du bland annat läsa om tentor och kursutveckling.

Den tredje nivån ligger längst ner. Alla detaljer om labbar, planering om vårterminen 2021 finns på Canvas. Här finns den mesta kursinformationen och här finns svaret på de vanligaste frågorna.

För att hitta till Canvas direkt, gå in på en sida på kth, till exempel www.kth.se/student. Längst upp på sidan hittar du den personliga menyn. Klicka kurser och hitta aktuell kursomgång i pulldownmenyn. 

Teachers

Feedback News