Programming Paradigms

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kth:s kursinformation ligger i tre nivåer. Överst ligger informationen i programkatalogen. Där kan du läsa om kursinnehåll (vad vi pratar om) och lärandemål (det som vi examinerar på labbar, kontrollskrivning och tentamen).

I mitten ligger kurswebben och det är den här sidan. Här kan du bland annat läsa om tentor och kursutveckling.

Den tredje nivån ligger längst ner. Alla detaljer om labbar, planering om vårterminen 2021 finns på Canvas. Här finns den mesta kursinformationen och här finns svaret på de vanligaste frågorna.

För att hitta till Canvas direkt, gå in på en sida på kth, till exempel www.kth.se/student. Längst upp på sidan hittar du den personliga menyn. Klicka kurser och hitta aktuell kursomgång i pulldownmenyn. 

Teachers

Feedback News