Database Technology and Information systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Information för dig som har moment kvar i kursen

Se sidan med frågor och svar.

Välkommen till kursens sida på kurswebben ht 2014!

Denna sida kommer att samla all information om kursen, främst genom menyn till vänster.

Viktiga datum 

 • Tentan 
  • 16 januari 2015
 • Seminarieuppgifter (Redovisas under Övn 2 och 4 som är obligatoriska) 
  • 19 november
  • 17 december
 • Laborationer 
  • Se tider i schemat till vänster.
  • Bonus-deadlinear: 11 november, 26 november, 11 december
  • Godkänt-deadline: 18 december

Kurslitteratur: Material som finns på, eller är länkat från, denna websida. Dvs kopior av PPT-bilder, youtube-länkar etc.

Förra året användes kursboken Databasteknik av Padron-Mccarthy och Risch, den rekommenderas för den som vill lära sig mer, men är inte obligatorisk.

Assistenters mailadresser

(för inskickande av seminarieuppgifter, byt ut "(at)" mot "@" nedan)

Mikael: miker(at)kth.se

Göran: galter(at)kth.se

Andreas: aber(at)kth.se

Teachers

Feedback News