Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2011 Show in My Schedule
Tue 18 jan 11:00-12:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: F2
Week 4 2011 Show in My Schedule
Tue 25 jan 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: E1
Week 5 2011 Show in My Schedule
Fri 4 feb 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Week 6 2011 Show in My Schedule
Mon 7 feb 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: E1
Tue 8 feb 09:00-10:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: E2
Wed 9 feb 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Week 7 2011 Show in My Schedule
Wed 16 feb 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Week 8 2011 Show in My Schedule
Wed 23 feb 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D1
Week 9 2011 Show in My Schedule
Tue 1 mar 08:00-12:00 Seminarium
dkand11
Seminar
Location: H21
Wed 2 mar 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Fri 4 mar 13:00-17:00 Seminarium
dkand11
Seminar
Location: E32
Week 10 2011 Show in My Schedule
Wed 9 mar 08:00-12:00 Seminarium
dkand11
Seminar
Location: E33
Fri 11 mar 13:00-17:00 Seminarium
dkand11
Seminar
Location: K53
Week 12 2011 Show in My Schedule
Tue 22 mar 13:00-17:00 Lektion
dkand11
Lesson
Location: E53
Week 14 2011 Show in My Schedule
Tue 5 apr 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Week 17 2011 Show in My Schedule
Tue 26 apr 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D2
Wed 27 apr 08:00-17:00 Workshop
dkand11
Workshop
Location: V32, V34, V35
Week 18 2011 Show in My Schedule
Tue 3 may 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: K1 (K1, Teknikringen 56)
Week 19 2011 Show in My Schedule
Tue 10 may 09:00-10:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: E2
Tue 10 may 15:00-17:00 Föreläsning
dkand11
Lecture
Location: D1
Feedback News