Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2013 Show in My Schedule
Fri 18 jan 11:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 4 2013 Show in My Schedule
Fri 25 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 6 2013 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Mon 4 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Fri 8 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 7 2013 Show in My Schedule
Wed 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Fri 15 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 8 2013 Show in My Schedule
Fri 22 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 9 2013 Show in My Schedule
Fri 1 mar 08:00-12:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: D35
Fri 1 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: V1, V2
Week 10 2013 Show in My Schedule
Tue 5 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: D41
Fri 8 mar 08:00-12:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: D32
Fri 8 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: D41
Week 15 2013 Show in My Schedule
Wed 10 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 17 2013 Show in My Schedule
Wed 24 apr 13:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: E31, E32, E33
Thu 25 apr 13:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: E31, E32, E33
Fri 26 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Fri 26 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Week 18 2013 Show in My Schedule
Fri 3 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: D2
Week 19 2013 Show in My Schedule
Wed 8 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Feedback News