Degree Project in Computer Science, Second Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Exjobbskurs DD221X

Från och med HT 2015 sker ingen nyantagning till kurs DD221X men för dem som antagits tidigare till kursen kan det gå att göra klart den.

Gemensam webb för alla exjobbskurser

Här finns instruktioner för alla exjobb på avancerad nivå (30hp) som examineras på CSC exjobbswebbsidorna

Common web for all degree project courses

Instructions in english for all second cycle degree project courses at CSC: degree project web pages

Feedback News