Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2014 Show in My Schedule
Tue 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: D33
Thu 23 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2014 sofrel14
Exercise
Location: D42
Week 5 2014 Show in My Schedule
Tue 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: E34
Thu 30 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2014 sofrel14
Laboratory
Location: 5O2Spo
Week 6 2014 Show in My Schedule
Tue 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: E34
Thu 6 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2014 sofrel14
Exercise
Location: E34
Week 7 2014 Show in My Schedule
Tue 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: B24
Thu 13 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2014 sofrel14
Laboratory
Location: 5O2Spo
Week 8 2014 Show in My Schedule
Tue 18 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: Q11
Thu 20 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2014 sofrel14
Exercise
Location: E34
Week 9 2014 Show in My Schedule
Tue 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: V33
Thu 27 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2014 sofrel14
Laboratory
Location: 5O2Spo
Week 10 2014 Show in My Schedule
Tue 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 sofrel14
Lecture
Location: V12
Thu 6 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2014 sofrel14
Exercise
Location: L41
Feedback News