Advanced, Individual Course in Human-Computer Interaction

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Förkunskapskrav: MDI inledande kurs och någon fördjupningskurs t. ex. Utvärderingsmetoder i MDI eller Interaktionsdesign 1.

Kursen består av en egen studie inom något område av MDI. Studien ska innebära en fördjupning och kan bestå av teoretiska, metodologiska och/eller praktiska moment. Studenten arbetar under handledning av en MDI-lärare och/eller en inom det aktuella området kompetent extern person. Ingen undervisning ges på kursen.

För registrering på kursen krävs en kort skriftlig beskrivning av den tänkta studien (0,5-1 sida), där namn på handledare anges. Denna beskrivning skall sedan utvecklas till en plan (ca 2-3 sidor) bestående av bakgrund, problembeskrivning, litteratur och uppläggning av arbetet. En tidsplan ska också bifogas. Planen lämnas in i början av kursen och ska godkännas av kursansvarig. Kursen kan examineras på fler sätt och det vanligaste är genom en skriftlig rapport. Rapporten kan ha olika utformning och diskuteras tillsammans med handledaren och kursansvarig. Betyg på kursen sätts av kursansvarig i samråd med handledare.

Teachers

Feedback News