Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Edit date range or view
Week 3 2016 Show in My Schedule
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 medkandv16
Lecture Teachers: Daniel Pargman
Location: E2
Fri 22 jan 08:00-10:00 Seminarium 1 : Grupp 1
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Fri 22 jan 10:00-12:00 Seminarium 1 : Reserv
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Fri 22 jan 13:00-15:00 Seminarium 1 : Grupp 2
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Fri 22 jan 15:00-17:00 Seminarium 1 : Grupp 3
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Week 4 2016 Show in My Schedule
Mon 25 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 medkandv16
Lecture Teachers: Daniel Pargman
Location: E2
Wed 27 jan 10:00-12:00 Seminarium 2: Grupp 1
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Wed 27 jan 13:00-15:00 Seminarium 2: Grupp 2
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Thu 28 jan 12:00-14:00 Seminarium 2: Reserv
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Fri 29 jan 10:00-12:00 Seminarium 2: Grupp 3
VT 2016 medkandv16
Seminar Teachers: Erik Johannesson
Note: sal 1537
Week 5 2016 Show in My Schedule
Mon 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2016 medkandv16
Lecture Teachers: Daniel Pargman
Location: D3

Statistikföreläsning 

Emma Frid 

Tue 2 feb 09:00-12:00 Frivilliga kvartssamtal med Daniel eller Björn
VT 2016 medkandv16
Tutorial
Note: Egen sal, "frivilliga kvartssamtal"

(bokas enligt separat mail som skickas senare)

Tue 2 feb 13:00-15:00 Datorlaboration Grupp 3
VT 2016 medkandv16
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5O3Mus, 5O4Kon
Wed 3 feb 10:00-12:00 Datorlaboration Grupp 1
VT 2016 medkandv16
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur
Thu 4 feb 13:00-15:00 Datorlaboration Grupp 2
VT 2016 medkandv16
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur
Fri 5 feb 13:00-15:00 Datorlaboration reserv
VT 2016 medkandv16
Computer laboration Teachers: Björn Hedin
Location: 5V5Vio, 5V6Tur
Feedback News