Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Tue 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Tue 27 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Wed 28 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Wed 28 aug 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Wed 28 aug 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Thu 29 aug 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Thu 29 aug 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Thu 29 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Fri 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Fri 30 aug 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E51
Fri 30 aug 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Mon 2 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Mon 2 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Mon 2 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Tue 3 sep 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E51
Tue 3 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Tue 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Tue 3 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Wed 4 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Wed 4 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Wed 4 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Thu 5 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Thu 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Thu 5 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Fri 6 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Fri 6 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Mon 9 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Tue 10 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Tue 10 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Tue 10 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 1
Wed 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Wed 11 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Thu 12 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Thu 12 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Thu 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Fri 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Fri 13 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Mon 16 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Tue 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Wed 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Thu 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Fri 20 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Mon 23 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location XQ23, XQ25, XQ32
Mon 23 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Tue 24 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Tue 24 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Wed 25 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Wed 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Thu 26 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Thu 26 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Fri 27 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Fri 27 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Mon 30 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Tue 1 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Tue 1 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Tue 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Tue 1 oct 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Wed 2 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Thu 3 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Bo Wahlberg
Location E1
Thu 3 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Thu 3 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35
Fri 4 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Note: Lab 2
Fri 4 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D32, D35, D42
Fri 4 oct 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location E53
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration
Location XQ23, XQ25, XQ32
Wed 9 oct 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration
Location XQ23, XQ25, XQ32
Fri 11 oct 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019
Computer laboration
Location XQ23, XQ25, XQ32
Week 43 2019 Show in My Schedule
Mon 21 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location D1, D3, D32, D33, ...
Week 51 2019 Show in My Schedule
Wed 18 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta
Location E32, E33, E35, E36
Feedback News