News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2017
Event Omtenta, 20 December 2017 14:00
Changed by scheduling staff 5 December 2017
Show more similar (5)
September 2014
Aso Saleh posted 29 September 2014
 
One person like the post
Tim Ljunggren posted 5 September 2014
Assistant commented 6 September 2014

It may be also good to have a look at the MATLAB & Simulink Tutorials, which include modeling, analysis and design, at http://ctms.engin.umich.edu/ .

 
November 2013
Jakob Mohamed posted 28 November 2013

Jakob Mohamed tagged with Lab3, lab 3 and Partner. 28 November 2013

 
Assistant Mohamed Rasheed Hilmy Mohamed Abdalmoaty posted 25 November 2013
 
September 2013
Administrator Hanna Holmqvist posted 3 September 2013
 
April 2013
Event Tentamen, 31 May 2013 08:00
Changed by scheduling staff 29 April 2013
Show more similar (2)
November 2012
Administrator Hanna Holmqvist posted 13 November 2012
 
Feedback News