Automatic Control, General Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Reglerteknik, allmän kurs

Kursen EL1000 ges i läsperiod 1 för teknisk fysik (CTFYS) och teknisk matematik (CTMAT).

Observera att den tidigare kursen EL1110 i period 2  har  utgått och att elektroteknik(CELTE)  från och med 2022 läser kurser E1020.

I läsperiod 2  ges kursen EL1010 för farkostteknik (CFATE) och medicinsk teknik (CMEDT), samt ges  gemensamt med  EL1120 för maskinteknik (CMAST) och design och produktutveckling (CDEPR).

Kursen är öppen även för övriga program på KTH.   

För frågor om kursadministration, registrering mm kontakta EECS Studentexpedition

Teachers

Feedback News