Reglerteknik, allmän kurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till Reglerteknik, allmän kurs

Kursen EL1000 ges i läsperiod 1 för teknisk fysik (CTFYS) och elektroteknik (CELTE).

Observera att den tidigare kursen EL1110 i period 2  har  utgått.

I läsperiod 2  ges kursen EL1010 för farkostteknik (CFATE) och medicinsk teknik (CMEDT), samt ges  gemensamt med  EL1120 för maskinteknik (CMAST) och design och produktutveckling (CDEPR).

Kursen är öppen även för övriga program på KTH.   

Kursinformation för HT 2017 finns på

https://kth.instructure.com/courses/2911

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning Plats: Q1

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter