Automatic Control, General Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Reglerteknik, allmän kurs

Kursen EL1000 ges i läsperiod 1 för teknisk fysik (CTFYS) och elektroteknik (CELTE).

Observera att den tidigare kursen EL1110 i period 2  har  utgått.

I läsperiod 2  ges kursen EL1010 för farkostteknik (CFATE) och medicinsk teknik (CMEDT), samt ges  gemensamt med  EL1120 för maskinteknik (CMAST) och design och produktutveckling (CDEPR).

Kursen är öppen även för övriga program på KTH.   

För frågor om kursadministration, registrering mm kontakta EECS Studentexpedition

Kursinformation mm för HT 2018 finns på EL1000 HT 18

Feedback News