Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Automatic Control, General Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Reglerteknik, allmän kurs

Kursen EL1010 ges i läsperiod 2 för farkostteknik (CFATE), medicinsk teknik (CMEDT), maskinteknik (CMAST) och design och produktutveckling (CDEPR).

Observera att de tidigare kurserna EL1110 och EL1120 i period 2 har utgått.

Teachers