Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 14 2020 Show in My Schedule
Wed 1 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Distans
Wed 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Wed 1 apr 15:00-16:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test
Location: Distans
Wed 1 apr 16:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test
Location: Distans
Note: FUNKA-tid. Annars håltimme.
Fri 3 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Distans
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Distans
Mon 6 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Wed 8 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Distans
Thu 9 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Distans
Thu 9 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Wed 22 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Q24
Wed 22 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: D1
Wed 22 apr 15:00-16:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test
Location: Alfvénsalen
Fri 24 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Week 18 2020 Show in My Schedule
Tue 28 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Wed 29 apr 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Q11
Wed 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q1
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Wed 6 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Thu 7 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Q24
Thu 7 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q1
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Wed 13 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2020
Tutorial
Location: Q15
Thu 14 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Q24
Thu 14 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q1
Thu 14 may 15:00-16:00 Kontrollskrivning
VT 2020
Test
Location: Alfvénsalen
Week 22 2020 Show in My Schedule
Tue 26 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020
Examination
Location: D1, E1, Q1, V1
Feedback News