News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Event Omtenta, 13 August 2020 14:00
Changed by scheduling staff 30 May at 04:31
August 2018
Event Omtenta, 13 August 2018 14:00
Changed by scheduling staff 6 August 2018
Show more similar (1)
Event Omtenta, 18 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 4 August 2017
July 2017
Teacher Viktoria Fodor posted 26 July 2017
 
June 2017
Teacher Viktoria Fodor posted 26 June 2017
 
Teacher Viktoria Fodor posted 21 June 2017
 
Teacher Viktoria Fodor posted 4 June 2017
 
May 2017
Teacher Viktoria Fodor posted 30 May 2017
 
Teacher Viktoria Fodor posted 24 May 2017
 
Teacher Viktoria Fodor posted 1 May 2017
 
Feedback News