Resources

Teacher Gunnar Karlsson created page 4 February 2014

commented 24 March 2015

Jag hade lite problem att köra Hardware Simulator i  OSX (10.10), guiden på nand2tetris fungerade inte riktigt. Det är ganska lätt att lösa men om någon annan undrar hur man kör det så navigera till toos mappen från nand2tetris i terminalen, sen kör man:

>sh HardwareSimulator.sh

>bash HardwareSimulator.sh

så fungerar det.

Feedback News